featured image

Lato Agency

Branding / Creative
Lato Agency

LATO AGENCY

Logo Design & Guideline
#LATO: Lãi to
Luôn phát triển - Luôn tiến về phía trước

ý tưởng

Logo với hình ảnh mũi tên hướng lên trên và hình ảnh con đường có ý nghĩa luôn luôn phát triển và luôn hướng về phía trước.

Lato logo idea
LATO Logo Guideline
Khách hàng: Lato Agency
Hoàn thành: 15/11/2022
Vai trò: Thiết kế logo, bộ nhận diện
Tags: Branding, Logo
Share