Đoàn Đình Quang

Graphic Designer

About Me

Giới thiệu

Hi, I'm Quang, a freelance Graphic Designer in Hanoi.

Xin chào, mình đang làm thiết kế đồ họa tự do tại Hà Nội và đang theo học thiết kế đồ họa tại đại học Greenwich Việt Nam. Qua thời gian học tập và làm việc tại nhiều công ty, mình đã có nhiều kinh nghiệm để tạo ra những ấn phẩm, video phù hợp cho công ty, tổ chức với xu hướng digital marketing hiện nay.